Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2021 do December 2021

∑ 5,96 %