Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 6,2 %