Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 6,44 %