Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 6,64 %