Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2022 do September 2022

∑ 6,68 %