Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2022 do November 2022

∑ 6,52 %