Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 6,14 %