Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2022 do Marec 2023

∑ 6,2 %