Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2022 do Máj 2023

∑ 6,45 %