Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2023 do September 2023

∑ 6,2 %