Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2023 do September 2023

∑ 6,25 %