Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2023 do Jún 2024

∑ 7,14 %