Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do August 2019

∑ 1 %