Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2019 do September 2019

∑ 0,3 %