Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2019 do Október 2019

∑ 0,88 %