Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2021 do Jún 2021

∑ 0,25 %