Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 0,38 %