Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 0,35 %