Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 0,22 %