Vývoj preferencií KSS

Vývoj preferencií KSS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 0,27 %