Vývoj preferencií Komunistická strana Slovenska

Vývoj preferencií Komunistická strana Slovenska podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2023 do September 2023

∑ 0,3 %