Vývoj preferencií Máme toho dosť!

Vývoj preferencií Máme toho dosť! podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 0,2 %