Vývoj preferencií Máme toho dosť!

Vývoj preferencií Máme toho dosť! podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,38 %