Vývoj preferencií Máme toho dosť!

Vývoj preferencií Máme toho dosť! podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2021 do September 2021

∑ 0,2 %