Vývoj preferencií MKO-MKS

Vývoj preferencií MKO-MKS podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 3,98 %