Vývoj preferencií MODRÍ - Európske Slovensko

Vývoj preferencií MODRÍ - Európske Slovensko podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2022 do Máj 2023

∑ 1,1 %