Vývoj preferencií Maďarská aliancia

Vývoj preferencií Maďarská aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2023 do Jún 2024

∑ 4,14 %