Vývoj preferencií Maďarská komunitná spolupatričnosť

Vývoj preferencií Maďarská komunitná spolupatričnosť podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 4,3 %