Vývoj preferencií Maďarská komunitná spolupatričnosť

Vývoj preferencií Maďarská komunitná spolupatričnosť podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 3,28 %