Vývoj preferencií Maďarská komunitná spolupatričnosť

Vývoj preferencií Maďarská komunitná spolupatričnosť podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Apríl 2020

∑ 3,9 %