Vývoj preferencií Maďarská komunitná spolupatričnosť

Vývoj preferencií Maďarská komunitná spolupatričnosť podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Máj 2020

∑ 4 %