Vývoj preferencií Maďarské fórum

Vývoj preferencií Maďarské fórum podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2020 do Február 2021

∑ 0,7 %