Vývoj preferencií Maďarské fórum

Vývoj preferencií Maďarské fórum podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 1,24 %