Vývoj preferencií Maďarské fórum

Vývoj preferencií Maďarské fórum podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 1,38 %