Vývoj preferencií Maďarské fórum

Vývoj preferencií Maďarské fórum podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2022 do Marec 2023

∑ 1,79 %