Vývoj preferencií Maďarské fórum

Vývoj preferencií Maďarské fórum podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2023 do September 2023

∑ 1,26 %