Vývoj preferencií Most-Hí­d

Vývoj preferencií Most-Hí­d podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2019 do September 2019

∑ 4,47 %