Vývoj preferencií Most-Hí­d

Vývoj preferencií Most-Hí­d podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2019 do November 2019

∑ 3,65 %