Vývoj preferencií Most-Hí­d

Vývoj preferencií Most-Hí­d podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 3,44 %