Vývoj preferencií Most-Hí­d

Vývoj preferencií Most-Hí­d podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Júl 2020

∑ 3 %