Vývoj preferencií My Slovensko

Vývoj preferencií My Slovensko podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2023 do Jún 2024

∑ 0,33 %