Vývoj preferencií Národná koalícia

Vývoj preferencií Národná koalícia podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 0,13 %