Vývoj preferencií Národná koalícia

Vývoj preferencií Národná koalícia podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 0,15 %