Vývoj preferencií Národná koalícia

Vývoj preferencií Národná koalícia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 0,55 %