Vývoj preferencií Národná koalícia

Vývoj preferencií Národná koalícia podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2022 do Marec 2023

∑ 0,58 %