Vývoj preferencií Národná koalícia

Vývoj preferencií Národná koalícia podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2022 do Máj 2023

∑ 0,48 %