Vývoj preferencií NK

Vývoj preferencií NK podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2019 do Október 2019

∑ 0,1 %