Vývoj preferencií ODS

Vývoj preferencií ODS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 0,2 %