Vývoj preferencií PS a Spolu

Vývoj preferencií PS a Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2018 do Apríl 2019

∑ 11,45 %