Vývoj preferencií PS a Spolu

Vývoj preferencií PS a Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do August 2019

∑ 14,59 %